ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 24 พ.ค. 2566

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ1 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลด
แบบขอนับระยะเวลาเกื้อกูล ดาวน์โหลด