ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 15 พ.ค. 2566

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ดาวน์โหลด
ใบสมัคร อำนวยการต้น ดาวน์โหลด
ใบสมัคร อำนวยการสูง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด