ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 15 พ.ค. 2566

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย1 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย2 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลด