การฝึกทักษะสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED)

โดย : Admin 25 มี.ค. 2566

นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การฝึกทักษะสำหรับปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator , AED) ในการประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) มาให้ความรู้เกี่ยวการใช้เครื่อง AED ซึ่งต้องคำนึงถึงชีวิตผู้ป่วยเป็นหลักและต้องแข่งขันกับเวลาผู้ช่วยเหลือต้องเรียนรู้และมีความเข้าใจหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย หลักสำคัญในการช่วยชีวิตคนด้วยเครื่อง AED ต้องควบคู่กับการทำ CPR ให้เกิดความต่อเนื่องในการช่วยชีวิต ภายหลังการรับฟังการบรรยายสรุปจากทีมวิทยากรแล้วผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังมีโอกาสการสาธิตและฝึกวิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานด้วยการทำ PCR และฝึกการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) อีกด้วย