การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย

โดย : Admin 08 ก.พ. 2565

          การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 - 2570 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมราชา 1 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2566 - 2570