หน่วยงานในสังกัด

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปี พ.ศ. 2566 - 2567 2 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ วงเงินการเลื่อนเงินเดือน กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบการประเมินที่ 1 และ 2) (ฉบับปรับปรุง) 2 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการวงเงินการเลื่อนเงินเดือนกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการบริหารวงเงินที่กันไว้ของข้าราชการในสังกัดสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและการเลื 3 ครั้ง
กิจกรรม "พลังแห่งการคิดบวก" สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 1207
"วันนี้มีเซอร์ไพรส์" ร่วมรณรงค์รักษ์โลก 919
ส่วนภูมิภาค 41430