ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้เสนอชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 8 รายการ โดยเฉพาะเจาะจง 02 มิ.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 มิ.ย. 2566 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ฯท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 11 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 ราย 31 พ.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 2 ราย 29 พ.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1600 ซีซี จำนวน 1 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 29 พ.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน และวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองกลาง จำนวน 98 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุและหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 พ.ค. 2566 0 ครั้ง