แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ 09 พ.ค. 2566 11 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โครงการ กิจกรรมจ้างที่ปรึกษาสร้างเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ผ่านแพลตฟอร์ม CCC 09 พ.ค. 2566 2 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 มี.ค. 2566 40 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬา 25 พ.ย. 2565 38 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 พ.ย. 2565 35 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พ.ย. 2565 53 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 31 ต.ค. 2565 1 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 17 ต.ค. 2565 19 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง 09 ก.ย. 2565 59 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 02 ก.ย. 2565 25 ครั้ง