ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ขอเชิญชวนผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทะเลไทยเข้าร่วม ASEAN Blue Innovation Challenge ชิงเงินรางวัล 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ 23 พ.ค. 2567 2 ครั้ง
แผนปฎิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ.2566 - 2570) 12 ม.ค. 2567 2 ครั้ง
ขับเคลื่อนการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ 13 ม.ค. 2566 6 ครั้ง
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อร่างแผนปฏิบัติการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 08 ก.พ. 2565 2225
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการก้าวท้าใจ Season 3 ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 12 มี.ค. 2564 135 ครั้ง