เอกสารดาวน์โหลด

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.ที่ 1416/2561 ย้ายข้าราชการ (เกศกนกและรายอื่นรวม 10 ราย) 71 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 1210/2561 เลื่อนข้าราชการ (อธึกและรายอื่นรวม 14 ราย) 42 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 655/2561 เลื่อนข้าราชการ (กิรดาและรายอื่นรวม 20 ราย) 28 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 656/2561 ย้ายข้าราชการ (ขจรเกียรติ,ฑิฆัมพร) 10 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 238/2561 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง 34 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 172/2561 ย้ายข้าราชการ (หทัยกาญจน์ และรายอื่นรวม 7 ราย) 46 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 168/2561 ย้ายข้าราชการ (จักรกฤษณ์,ฉันทนา,สุชาติ) 24 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 195/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (สันติ,อักษร) 27 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 118/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (ทวีศักดิ์) 19 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 111/2561 ให้โอน (วรานิษฐ์) 43 ครั้ง