คู่มือบริการประชาชน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาาง (Entry Thailand) 2 ครั้ง
คู่มือการให้บริการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปี 2566 1 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Thailand Tourism Directory 13 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Tourism Intelligence Center 39 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 547