ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว ประจำศูนย์ฯท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 พ.ค. 2566 16 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 29 พ.ค. 2566 12 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 พ.ค. 2566 10 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 พ.ค. 2566 150
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 พ.ค. 2566 226
ประกาศ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 พ.ค. 2566 212
ประกาศรับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 2 อัตรา 09 พ.ค. 2566 42 ครั้ง
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 08 พ.ค. 2566 43 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 02 พ.ค. 2566 47 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 พ.ค. 2566 167 ครั้ง