ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศยกเลิกหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (ปฏิบัติหน้าที่ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) และตำแหน่งผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 18 มิ.ย. 2562 117 ครั้ง
การฝึกอบรมโครงการในหลักสูตร "ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว (English for Tourism)" รุ่นที่ 3 04 มิ.ย. 2562 382
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 พ.ค. 2562 93 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 02 พ.ค. 2562 684
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 25 เม.ย. 2562 164 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 เม.ย. 2562 193 ครั้ง
กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 05 เม.ย. 2562 288
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 เม.ย. 2562 508
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ 01 เม.ย. 2562 106 ครั้ง
กิจกรรมธรรมะสร้างคน คนสร้างองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 มี.ค. 2562 611