ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 16 พ.ค. 2562 38 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 02 พ.ค. 2562 528
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 25 เม.ย. 2562 107 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 เม.ย. 2562 166 ครั้ง
กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 05 เม.ย. 2562 251
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 เม.ย. 2562 464
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ 01 เม.ย. 2562 73 ครั้ง
กิจกรรมธรรมะสร้างคน คนสร้างองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 มี.ค. 2562 556
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหาน 27 มี.ค. 2562 504
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 11 มี.ค. 2562 199