ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 11 มี.ค. 2562 167
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ณ โรงแรม อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 06 มี.ค. 2562 248
"วันนี้มีเซอร์ไพรส์" ร่วมรณรงค์รักษ์โลก 14 ก.พ. 2562 0
กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำกระบวนการจิตอาสาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 02 ก.พ. 2562 0
การจัดฝึกอบรมจัดทำฐานข้อมูลกลางและบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 31 ม.ค. 2562 0
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ลำดับที่ 1 นายจักรกฤษณ์ ฯลฯ) และนักจัดการงานทั่วไป (ลำดับที่ 1 นายสหวัสส์ ฯลฯ) 30 ม.ค. 2562 67 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 23 ม.ค. 2562 79 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 17 ม.ค. 2562 46 ครั้ง
ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 ม.ค. 2562 21 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 28 ธ.ค. 2561 107 ครั้ง