ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่จ้างเหมาเอกชน ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ กลุ่มยุทธศาสตร์และมาตรฐาน จำนวน 1 อัตรา 25 ก.ย. 2566 11 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 25 ก.ย. 2566 2 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 20 ก.ย. 2566 48 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกลุ่มนิติการ 20 ก.ย. 2566 19 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์นวัตกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 1 อัตรา 14 ก.ย. 2566 99 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่กลุ่มประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตำแหน่งช่างภาพ จำนวน 1 อัตรา 11 ก.ย. 2566 54 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกลุ่มนิติการ 08 ก.ย. 2566 30 ครั้ง
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านนิติกร 29 ส.ค. 2566 38 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ส.ค. 2566 20 ครั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 23 ส.ค. 2566 14 ครั้ง