แบบฟอร์มศูนย์เทคโนฯ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แบบฟอร์มการขอใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail Address) 50 ครั้ง
แบบฟอร์ม การขอใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ส่วนกลาง (e-Saraban) 94 ครั้ง
แบบฟอร์มขอรับบริการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย 18 ครั้ง
แบบฟอร์มการขอใช้บริการระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 90 ครั้ง
แบบฟอร์ม ขออนุญาตดูข้อมูลในกล้องวงจรปิด 4 ครั้ง
แบบฟอร์มขอนำข้อมูลเผยแพร่ลงเว็บไซต์ 131 ครั้ง