ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
13/03/2562

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมคัดเลือกตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี และตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของ สร.
12/03/2562

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.
06/03/2562

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประธานประชุมกองทุนฯ
06/03/2562

ไม่ระบุเวลา

15.00 น. ประชุมเก็บขยะ อบต.บางน้ำผึ้ง
05/03/2562

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมแห่งจังหวัด
05/03/2562

ไม่ระบุเวลา

11.00 น. ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกคณะกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมแห่งประเทศไทย
04/03/2562

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 1/2562
04/03/2562

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. ประชุมคกก. กีฬาอาชีพ
27/02/2562

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.