ข่าวสารวันนี้ :

***ขอเชิญร่วมงานการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงแข่งขัน ร่วมใจ ไทย-ลาว ลาว-ไทย 16-18 มกราคม 2552***

 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
    วาระงาน
    โครงการ สสส.จังหวัดอุบลราชธานี
    หน้าหลัก
   บุคลากร
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   โครงสร้างสำนักงาน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ภาพกิจกรรม
   ผลงาน
   ติดต่อสำนักงาน
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา 51
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา 52
    ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
   บัญชีแหล่งท่องเที่ยว
   สถิตินักท่องเที่ยว
   แผนที่ท่องเที่ยว
   โฮมสเตย์
   โรงแรม ที่พัก
   ร้านอาหาร
   สินค้าโอทอป
   บริษัทนำเที่ยว
   ตารางเที่ยวบิน
   ตารางเดินรถไฟ
   ตารางเดินรถโดยสาร
    ข้อมูลด้านการกีฬา
   ข้อมูลสถานกีฬา
   เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
    สำหรับเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
   หนังสือเชิญประชุมประจำเดือน
   แบบฟอร์มสำรวจสถานกีฬา
   แบบฟอร์มสำรวจแหล่งนันทนาการ
   หน่วยงานในสังกัด
   หน่วยงานในจังหวัด
    สวัสดิการรักษาพยาบาล
    บันทึกข้อมูลพลังงาน
    กรมบัญชีกลาง
    สำนักงานก.พ.
    พยากรณ์อากาศ
    การสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
    สำหรับข้าราชการกระทรวง
    ข้อสั่งการ สทกจ.
    อี-เมล์
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 14,987
การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ปี 2552
จำนวนผู้อ่าน : 756 29 ธันวาคม 2551


การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน  ประชาชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5 ประจำปี 2552
“ 5th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2009 ”
รอบคัดเลือกตัวแทนจังหวัดอุบลราชธานี
แบ่งเป็น 6 รุ่น
1.รุ่นอายุ 12 ปี (เกิด พ.ศ.2540)
2.รุ่นอายุ 14 ปี (เกิด พ.ศ.2538)
3.รุ่นอายุ 16 ปี (เกิด พ.ศ. 2536)
4.รุ่นอายุ 18 ปี (เกิด พ.ศ.2534)
5.รุ่นประชาชนชาย
6.รุ่นประชาชนหญิง

ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน ประชาชนชาย - หญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 5
ประจำปี 2552
“5th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2009”

การรับสมัคร
                                ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  จนถึงวันที่  6 มกราคม  2552  (ในเวลาราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและนันทนาการจังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104

           สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี              
 เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
           โทรศัพท์  0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104 
                 อีเมล์  ubonratchathani@mots.go.th