ข่าวสารวันนี้ :

***ขอเชิญร่วมงานการใช้จักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงแข่งขัน ร่วมใจ ไทย-ลาว ลาว-ไทย 16-18 มกราคม 2552***

 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
    ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
    วาระงาน
    โครงการ สสส.จังหวัดอุบลราชธานี
    หน้าหลัก
   บุคลากร
   ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด
   โครงสร้างสำนักงาน
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   อำนาจหน้าที่
   ข่าวประชาสัมพันธ์
   ภาพกิจกรรม
   ผลงาน
   ติดต่อสำนักงาน
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา 51
   ปฏิทินท่องเที่ยวและกีฬา 52
    ข้อมูลด้านการท่องเที่ยว
   บัญชีแหล่งท่องเที่ยว
   สถิตินักท่องเที่ยว
   แผนที่ท่องเที่ยว
   โฮมสเตย์
   โรงแรม ที่พัก
   ร้านอาหาร
   สินค้าโอทอป
   บริษัทนำเที่ยว
   ตารางเที่ยวบิน
   ตารางเดินรถไฟ
   ตารางเดินรถโดยสาร
    ข้อมูลด้านการกีฬา
   ข้อมูลสถานกีฬา
   เจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
    สำหรับเจ้าหน้าที่กีฬาและนันทนาการ
   หนังสือเชิญประชุมประจำเดือน
   แบบฟอร์มสำรวจสถานกีฬา
   แบบฟอร์มสำรวจแหล่งนันทนาการ
   หน่วยงานในสังกัด
   หน่วยงานในจังหวัด
    สวัสดิการรักษาพยาบาล
    บันทึกข้อมูลพลังงาน
    กรมบัญชีกลาง
    สำนักงานก.พ.
    พยากรณ์อากาศ
    การสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
    สำหรับข้าราชการกระทรวง
    ข้อสั่งการ สทกจ.
    อี-เมล์
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 14,987
กำหนดเวลาเดินรถไฟ

ปรับปรุง 15-03-2550
สถานีต้นทาง : กรุงเทพ  สถานีปลายทาง : อุบลราชธานี
เลขขบวน
ประเภท
สถานีต้นทาง
เวลาออก
สถานีปลายทาง
เวลาถึง
423
ท้องถิ่น
ลำชี
04:38
สำโรงทาบ
05:40
425
ท้องถิ่น
ลำชี
04:05
อุบลราชธานี
08:25
421
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
06:10
อุบลราชธานี
12:45
419
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
11:00
อุบลราชธานี
17:05
427
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
14:22
อุบลราชธานี
20:15
339
ชานเมือง
กรุงเทพ
05:20
ชุมทางแก่งคอย
08:05
21
ด่วนพิเศษ
กรุงเทพ
05:45
อุบลราชธานี
14:20
135
เร็ว
กรุงเทพ
06:40
อุบลราชธานี
18:20
71
ด่วน
กรุงเทพ
10:05
ศรีสะเกษ
18:40
233
ธรรมดา
กรุงเทพ
11:40
สุรินทร์
20:00
145
*เร็ว
กรุงเทพ
15:20
อุบลราชธานี
03:35
341
ชานเมือง
กรุงเทพ
17:15
ชุมทางแก่งคอย
20:25
343
ชานเมือง
กรุงเทพ
17:15
ชุมทางแก่งคอย
20:25
139
เร็ว
กรุงเทพ
18:55
อุบลราชธานี
06:15
67
ด่วน
กรุงเทพ
20:30
อุบลราชธานี
07:25
73
ด่วน
กรุงเทพ
21:50
ศีขรภูมิ
05:50
141
เร็ว
กรุงเทพ
22:25
อุบลราชธานี
10:20
143
*เร็ว
กรุงเทพ
23:40
อุบลราชธานี
11:50
431
ท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
05:00
ขอนแก่น
11:20
433
ท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
05:28
ชุมทางบัวใหญ่
10:10
415
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
06:02
ตลาดหนองคาย
12:30
439
ท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
11:45
ชุมทางบัวใหญ่
16:45
437
ท้องถิ่น
ชุมทางแก่งคอย
17:00
ลำนารายณ์
18:25
429
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
17:55
ชุมทางบัวใหญ่
19:35
417
ท้องถิ่น
นครราชสีมา
15:00
อุดรธานี
20:50
75
ด่วน
กรุงเทพ
08:20
อุดรธานี
18:10
77
ด่วน
กรุงเทพ
18:30
หนองคาย
05:05
133
เร็ว
กรุงเทพ
18:40
หนองคาย
07:35
69
ด่วน
กรุงเทพ
20:45
หนองคาย
09:10
หมายเหตุ ขบวน 339 , 341 ไม่มีเดินวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 343 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สถานีต้นทาง : อุบลราชธานี  สถานีปลายทาง : กรุงเทพ
เลขขบวน
ประเภท
สถานีต้นทาง
เวลาออก
สถานีปลายทาง
เวลาถึง
144
*เร็ว
อุบลราชธานี
15:05
กรุงเทพ
03:15
142
เร็ว
อุบลราชธานี
16:50
กรุงเทพ
04:25
74
ด่วน
ศรีสะเกษ
19:05
กรุงเทพ
04:35
68
ด่วน
อุบลราชธานี
18:30
กรุงเทพ
05:50
140
เร็ว
อุบลราชธานี
19:30
กรุงเทพ
07:30
344
ชานเมือง
ชุมทางแก่งคอย
05:05
กรุงเทพ
08:40
342
ชานเมือง
ชุมทางแก่งคอย
05:05
กรุงเทพ
08:40
424
ท้องถิ่น
สำโรงทาบ
05.55
นครราชสีมา
09:55
340
ชานเมือง
ชุมทางแก่งคอย
08:45
กรุงเทพ
11:10
428
ท้องถิ่น
อุบลราชธานี
06:18
นครราชสีมา
11:55
234
ธรรมดา
สุรินทร์
05:10
กรุงเทพ
14:15
72
ด่วน
ศีขรภูมิ
07:20
กรุงเทพ
14:50
136
เร็ว
อุบลราชธานี
07:00
กรุงเทพ
18:40
426
ท้องถิ่น
อุบลราชธานี
12:25
นครราชสีมา
18:15
422
ท้องถิ่น
อุบลราชธานี
15:20
ลำชี
18:44
146
*เร็ว
อุบลราชธานี
08:45
กรุงเทพ
21:00
420
ท้องถิ่น
อุบลราชธานี
18:45
ลำชี
21:30
22
ด่วนพิเศษ
อุบลราชธานี
14:50
กรุงเทพ
23:15
78
ด่วน
อุดรธานี
18:40
กรุงเทพ
05:00
70
ด่วน
หนองคาย
18:20
กรุงเทพ
06:25
134
เร็ว
หนองคาย
19:15
กรุงเทพ
08:00
430
ท้องถิ่น
ชุมทางบัวใหญ่
05:50
นครราชสีมา
07:35
438
ท้องถิ่น
ลำนารายณ์
06:07
ชุมทางแก่งคอย
07:35
416
ท้องถิ่น
อุดรธานี
05:50
นครราชสีมา
11:15
440
ท้องถิ่น
ชุมทางบัวใหญ่
05:52
ชุมทางแก่งคอย
11:20
76
ด่วน
หนองคาย
06:00
กรุงเทพ
17:10
434
ท้องถิ่น
ชุมทางบัวใหญ่
12:22
ชุมทางแก่งคอย
17:50
418
ท้องถิ่น
ตลาดหนองคาย
12:50
นครราชสีมา
19:25
432
ท้องถิ่น
ขอนแก่น
13:38
ชุมทางแก่งคอย
20:15
หมายเหตุ ขบวน 340 , 342 ไม่มีเดินวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

สอบถามข้อมูลการเดินทาง ::
โทรศัพท์ 0-2621-8701

           สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี              
 เลขที่ 415/61 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
           โทรศัพท์  0 4531 1228 โทรสาร 0 4531 4104 
                 อีเมล์  ubonratchathani@mots.go.th