ข่าวสารวันนี้ :

เมืองพระยารัษฏา ชาวประชาใจกว้าง หมูย่างรสเลิศ ถิ่นกำเนิดยางพารา เด่นสง่าดอกศรีตรัง ปะการังใต้ทะเล เสน่ห์หาดทรายงาม น้ำตกสวยตระการตา
คำขวัญ  ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี

 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
 
   จังหวัดตรัง
   วิสัยทัศน์
   บุคลากร
   อำนาจหน้าที่
   ปฏิทินงานสนง.ทกจ.ตรังปี 54
   โครงสร้างสนง.
   ข้อมูลสถิตินักท่องเที่ยว
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   สถานกีฬาในจังหวัดตรัง
   แหล่งท่องเที่ยว จ.ตรัง
   รณรงค์การออกกำลังกาย
   ตรัง FC
   ทีมฟุตบอลข้าราชการอาวุโส
   รายงานการประชุม

    ปฏิทินการท่องเที่ยว
   ปฏิทินการท่องเที่ยว
   ปฏิทินการกีฬา
   PMQA
   เครือข่ายโฮมสเตย์ จ.ตรัง
 
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 15,110
ปฏิทินปฏิบัติงานประจำปี  2554  (1  ตุลาคม  2553 – 30  กันยายน  2554)กิจกรรมด้านกีฬา

วัน  เดือน  ปี

ชื่อแผนงาน  โครงการ  กิจกรรมสถานที่ดำเนินงานโทรศัพท์/โทรสาร/E-mail Addressหมายเหตุ
16 – 25 ต.ค. 53การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 คัดเลือกภาค 4จ.นครศรีธรรมราช075-230535/au_256@hotmail.com 
23 – 24 ต.ค. 53แข่งขันฟุตบอล 5 คนลามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง075-204434/075-204435 
พ.ย. 53โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง/กิจกรรมการแข่งขันตะกร้อลอดห่วงวัดนิคมประทีป หมู่ที่ 6 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง075-225889/075-225889 ต่อ 18nanbio@hotmail.com 
พ.ย. 53กีฬาประเพณีลอยกระทงลานกีฬาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 ต.ทุ่งกระบือ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง075-204705ยังระบุวันไม่ได้
  พ.ย. 53โครงการกีฬา อบต.สัมพันธ์ ต้านยาเสพติด (ร่วมกันระหว่าง อปท.ในอำเภอสิเกา กับ อปท. ในอำเภอวังวิเศษ)อบต.อ่าวตง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง075-276087S uchat_2008@hotmail.com 
17 พ.ย. – 2 ธ.ค. 53โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์อบต.อ่าวตง075-570268 
1พ.ย. –17 ธ.ค. 53แข่งขันฟุตบอลงานเฉลิมพระชนมพรรษาสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง/สนามกีฬาทุ่งแจ้ง075-218822 
4 – 5  ธ.ค.  53การแข่งขันชกมวยเฉลิมพระเกียรติเทศบาลตำบลย่านตาขาว075-281430/275-281450 
9 – 19 ธ.ค. 53การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ชลบุรีเกมส์จ.ชลบุรี075-230535/au_256@hotmail.com 
16 ธ.ค. 53โครงการการจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติศูนย์ กกท. จ.ตรัง075-230535/au_256@hotmail.com 
ธ.ค. 53จัดการแข่งขันฟุตซอลฮารีรายอโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 6”ลามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง075-204434/075-204435 
20 ธ.ค. 53 – 10 ม.ค. 54โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในตำบลบางหมากโรงเรียนบ้านบางหมาก075-263378 
ต.ค. 53 – ก.ย. 54โครงการอุดหนุนการแข่งขันกรีฑานักเรียน แก่โรงเรียนภายในตำบลโรงเรียนบ้านควนสวรรค์075-299556 
ต.ค. 53 – ก.ย. 54จัดการแข่งขันและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด ฯลฯสนามกีฬาโรงเรียนบ้านโคกทราย ,สนามกีฬาอำเภอกันตัง ฯลฯ  
ต.ค. 53 – ก.ย. 54อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันกีฬาพระยารัษฎาเกมส์อบต.คลองลุ  
19 – 26 ม.ค. 54จัดการแข่งขันกีฬา อบต.ลิพังคัพ ครั้งที่ 12สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลิพัง075-204434/075-204435 
23 – 27 ม.ค. 54การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 29 “เมืองชลเกมส์จ.ชลบุรี075-230535/au_256@hotmail.com 
ม.ค.  54การแข่งขันฟุตบอลย่านตาขาวคัพเทศบาลตำบลย่านตาขาว075-281430 
15 ม.ค. – 5 ก.พ. 54โครงการแข่งขันฟุตบอลไร่ใหญ่คัพโรงเรียนบ้านไร่ใหญ่075-263378 
ม.ค.ก.พ. 54โครงการแข่งขันว่าวประเพณี ประจำปี 2554หมู่ที่ 1 ต.หนองตรุด อ.เมือง จ.ตรัง075-57132420,000 บาท
ก.พ. 54โครงการแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อมความสามัคคีภายในองค์กรต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรังโทร. 075-577234 ต่อ 4โทรสาร. 075-577234 ต่อ 7กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
ก.พ. 54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนและเยาวชนต้านยาเสพติดเขตเทศบาล075-291085 
12 – 13 ก.พ. 54จัดการแข่งขันฟุตบอล 7 คนวาเลนท์ไทโอเพ่นคัพสนามกีฬาโรงเรียนบ้านลิพัง หมู่ที่ 7075-204434/075-204435 
15 ก.พ. – 10 มี.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.เขาไม้แก้วคัพอบต.เขาไม้แก้ว075-570268 
ก.พ. , มี.ค.  54กีฬาชุมชนเทศบาลตำบลย่านตาขาว075-281430 
20 – 31 มี.ค. 54การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 27 “อุตรดิตถ์เกมส์จ.อุตรดิตถ์075-230535/au_256@hotmail.com 
มี.ค.54โครงการแข่งขันกีฬาประจำตำบลสนามกีฬาโรงเรียนท่างิ้ว ต.ช.ด.อุปถัมภ์ ม.4 ต.ท่างิ้ว075-272036 
มี.ค. 54โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรักณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรังโทร. 075-292064โทรสาร. 075-292067Bangsak_kantang@hotmail.com 
มี.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.นาชุมเห็ดคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554สนามกีฬา อบต.นาชุมเห็ด075-206451 
1 – 31 มี.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.คลองปางเกมส์ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554สนามหน้าที่ว่าการอำเภอรัษฎา075-286183 ต่อ 103075-260422 
16 มี.ค. – 6 เม.ย. 54 โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเขาวิเศษอบต.เขาวิเศษ  
19 – 27 มี.ค. 54จัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้านตำบลละมอสนามโรงเรียนวัดมงคลสถาน075-299905 
20 มี.ค. 54 – 11 เม.ย.54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำตำบลเขากอบโรงเรียนวัดคีรีวิหาร075-500088โทรสาร 075-500117 
21 มี.ค. – 5 เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาห้วยนางเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2554โรงเรียนวัดห้วยนาง (วันครู 2501)075-294112 
25 มี.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านทุ่งต่อ075-578627 
มี.ค.เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬา อบต.นาข้าวเสีย ประจำปี 2554สนามโรงเรียนวัดควนสีนวล- 
มี.ค.เม.ย. 54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาโคกสะบ้าคัพ  ครั้งที่ 12สนามโรงเรียนวัดไทรทอง075-583105วันที่กำหนดจัดการแข่งขันยังไม่กำหนด
มี.ค.เม.ย. 54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  อบต.นาเมืองเพชรคัพ ครั้งที่ 14สนามหน้าที่ทำการ อบต.นาเมืองเพชร  ต.นาเมืองเพชร  อ.สิเกา  จ.ตรัง075-278013 
มี.ค.เม.ย. 54กีฬาเขาช่องคัพ ครั้งที่ 19ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลช่องโทร. 075-203143 ต่อ 102โทรสาร. 075-203143 ต่อ 108 
มี.ค.เม.ย. 54การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (แข่งขันว่ายน้ำ)สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง075-218822 
มี.ค.เม.ย. 54การแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน (แข่งขันเทนนิส)สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง/สนามกีฬาทุ่งแจ้ง075-218822 
มี.ค.เม.ย. 54การแข่งขันฟุตบอลงานประเพณีสงกรานต์สนามกีฬาทุ่งแจ้ง075-218822 
มี.ค.เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลหนองช้างแล่นต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรังโทร. 075-577234 ต่อ 4โทรสาร. 075-577234 ต่อ 7กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
มี.ค. - เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาประจำปี ของตำบลขุนเชี่ยวคัพต้านยาเสพติดสนามกีฬาโรงเรียนวัดเชี่ยวชาญกิจ ต.หนองตรุด075-571324130,000 บาท
1 มี.ค. – 30 เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดระดับตำบล ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554สนามกีฬาโรงเรียนวัดทุ่งหินผุด ม. 1 ต.นาบินหลา อ.เมืองตรัง จ.ตรัง075-203393 
3 – 19 มี.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ ระหว่าง อ.วังวิเศษและ อ.สิเกาเทศบาลตำบลควนกุน  
มี.ค.เม.ย. 54การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ/การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด/จัดการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ,ตะกร้อ ,ฟุตบอล ฯลฯสนามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์075-219557075-214567 
1 – 12 เม.ย. 54 โครงการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติดสนามโรงเรียนบ้านแหลมสอม075-576444075-576444 ต่อ 107 
1 – 12 เม.ย. 54จัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนคัพ ครั้งที่ 12สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลิพัง075-204434/075-204435 
1 – 15 เม.ย.54โครงการแข่งกีฬาระหว่าง ผู้นำชุมชน ชาวบ้าน พนักงานส่วนตำบลและสมาชิก อบต.เกาะสุกรหมู่บ้าน 3โทร. 075-207700 โทรสาร. 075-207700 - 17 
5 – 7 เม.ย. 54โครงการแข่งขันเรือ 5 ฝีพาย ประจำตำบล/ประจำปีแม่น้ำตรัง075-263378 
10 เม.ย. – 10 พ.ค. 54โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรักโรงเรียนบ้านบางหมาก075-263378 
เม.ย.54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาอบต.ทุ่งยาวคัพสนามโรงเรียนทุ่งยาว075-288032โทรสาร 075-288032 ต่อ 105office@thungyao.go.th 
เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด นาพละคัพ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2554อบต.นาพละ075-206056 ต่อ 16 
เม.ย. 54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติด ประจำปี 2554สวนสาธารณะนาหมื่นราษฎร์ หมู่ที่ 6 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง075-225889/075-225889 ต่อ 18nanbio@hotmail.com 
เม.ย. 54มหกรรมกีฬาเกาะเปียะคัพ ครั้งที่ 13สนามโรงเรียนวัดอัมพวัน หมู่ที่ 4 ต.เกาะเปียะ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง075-575677 
เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬา อบต.หาดสำราญเกมส์ ครั้งที่ 131.       การแข่งขันกีฬาฟุตบอล2.       การแข่งขันกีฬาเซปักตระกร้อ3.       การแข่งขันกีฬาเปตอง4.       การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลณ สนามกีฬาฟุตบอลองค์การบริหารส่วนตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง075-208060 ต่อ 101086-6877822 
เม.ย. 54กีฬา อบต.ทุ่งกระบือคัพสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตตรัง075-204705ยังระบุวันไม่ได้
1 – 30 เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด รัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 (แข่งขันกีฬาระดับอำเภอ)สนามหน้าที่ว่าการอำเภอรัษฎา075-286183 ต่อ 103075-260422 
1 - 30 เม.ย.54กีฬาต้านยาเสพติดอบต.ท่าข้ามkangtrang@hotmail.com 
1 – 30 เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 39075-278078 
1 – 30 เม.ย. 54โครงการร้อนนี้เพื่อลูกรัก 075-500088โทรสาร 075-500117 
22 เม.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาตำบลปากแจ่มสนามกีฬากลางตำบลปากแจ่ม075-574824 
เม.ย.พ.ค. 54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเทศบาลคลองเต็งคัพครั้งที่ 11 ประจำปี 2554สนามกีฬาเทศบาลตำบลคลองเต็งโทร. 075-276191 ต่อ 106โทรสาร. 075-276177 
เม.ย.พ.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด (อบต.หนองบ่อคัพ) ครั้งที่ 12 ประจำปี 2554สนามโรงเรียนบ้านทุ่งเกาะญวน075-285100 
6 – 8 พ.ค. 54จัดการแข่งขันคลินิกฟุตบอล ครั้งที่ 2สนามกีฬาโรงเรียนบ้านลิพัง075-204434/075-204435 
พ.ค.มิ.ย. 54โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพระยารัษฎาเกมส์ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรังโทร. 075-292064โทรสาร. 075-292067Bangsak_kantang@hotmail.com 
พ.ค.มิ.ย. 54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2554บริเวณสำนักงานเทศบาลฯ/สนามกีฬาเปตอง เทศบาลฯโทร. 075-276191 ต่อ 106โทรสาร. 075-276177 
พ.ค.ก.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554สนาม อบต.นาชุมเห็ด075-285100 
มิ.ย. 54เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนจังหวัดตรังสนามกีฬาจังหวัดตรัง075-204434/075-204435 
มิ.ย. 54การแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอย่านตาขาว ครั้งที่ 3อบต.นาชุมเห็ด075-575677 
มิ.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดโรงเรียนในเตาพิทยาคม075-578378admin@naitao.go.th 
มิ.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาวง ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554สนามกีฬาโรงเรียนสามัคคีศึกษา075-264751 
มิ.ย. 54โครงการแข่งขันฟุตบอลยุวชน ประจำปี 2554สนามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข-อ.นาโยง
มิ.ย. 54การแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 40 คัดเลือกภาค 4จ.สงขลา075-230535/au_256@hotmail.com 
ก.ค. 54โครงการแข่งขันฟุตบอลประชาชน ประจำปี 2554สนามโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข-อ.นาโยง
ก.ค. 54กีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ท้องถิ่นสัมพันธ์) อ.ย่านตาขาว จ.ตรังอบต.นาชุมเห็ด รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ปีงบประมาณ 54075-204705ยังระบุวันไม่ได้
ก.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัมพันธ์ อำเภอย่านตาขาว ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554สนามกีฬา อบต.นาชุมเห็ด075-206451 
ก.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเสมาสามัคคี ประจำปี 2554สนามกีฬา อบต.บางกุ้ง075-264751 
16 ก.ค. – 12 ส.ค. 54โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในตำบล กีฬาบางสักลีก ครั้งที่ 9 ประจำปี 2554ณ สนามกีฬาเทศบาลเมืองกันตัง อ.กันตัง จ.ตรังโทร. 075-292064โทรสาร. 075-292067Bangsak_kantang@hotmail.com 
ก.ค.ส.ค. 54การแข่งขันกีฬานักเรียนเทศบาลนครตรังสายรุ้งเกมส์สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง/สนามกีฬาทุ่งแจ้ง075-218822 
23 – 24 ก.ค. 54จัดการแข่งขันฟุตบอล 5 คนลามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง075-204434/075-204435 
12 – 14 ส.ค. 54จัดการแข่งขันตระกร้อลิพังโอเพ่นคัพ ครั้งที่ 3 ถ้วย ขลามกีฬา หมู่ที่ 1 ตำบลลิพัง075-204434/075-204435 
15 ส.ค. – 15 ก.ย. 54โครงการจัดกิจกรรมกีฬาต่อต้านยาเสพติดโรงเรียนบ้านบางหมาก075-263378 
ส.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬาอบต.นาท่ามเหนือ075-203250 
ส.ค. 54โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มสายชลสัมพันธ์สนามกีฬา อบต.นาชุมเห็ด075-206451 
ส.ค.  – ก.ย. 54โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์อบต.เขาวิเศษ  
ก.ย.54โครงการแข่งขันกีฬาเรือพายอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว075-272036 
ก.ย.ต.ค. 54โครงการแข่งัขนกีฬาสร้างความรักความสามัคคีภายในองค์กร (กีฬาสีภายใน)ที่ทำการ อบต.กะลาเส075-276087S_uchat_2008@hotmail.com 
ต.ค. 53 – ก.ย. 54โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบริเวณสำนักงานเทศบาลฯโทร. 075-276191 ต่อ 106โทรสาร. 075-276177 
ธ.ค.54โครงการเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว075-272036 
 
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง โทรศัพท์ / โทรสาร 075- 224294
สนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 1 ถนนรัษฏา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000
E-mail Trang@mots.go.th