ข่าวสารวันนี้ :

ไข่มุกอันดามัน สวรรค์เมืองใต้ หาดทรายสีทอง สองวีรสตรี บารมีหลวงพ่อแช่ม  

 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
 
   จังหวัด
   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
   วิสัยทัศน์
   ยุทธศาสตร์
   หน้าที่
   บุคลากร
   กิจกรรม/โครงการ
   ข้อมูลกีฬา
   จดหมายข่าว
   เทศกาลประเพณี
   ท่องเที่ยวเกาะต่างๆ
   ด้านการกีฬา
   ของฝากเมืองภูเก็ต
   การเดินทาง
   ที่พัก
   ข่าวประชาสัมพันธ์
    หน่วยงานในสังกัด
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   กาีรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
   การกีฬาแห่งประเทศไทย
   สำนักพัฒนากาีรท่องเที่ยว
   สำนักพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 6,571

    
    ศูนย์การท่องเที่ยวกีฬา และนันทนาการจังหวัดภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ 75 ม. 5 ถนนวิชิตสงคราม บริเวณสนามกีฬาสุระกุล อ.เมือง จ. ภูเก็ต ห่างจากศาลากลางจังหวัดภูเก็ตประมาณ 3 กิโลเมตร เดิมเป็นที่ตั้งของศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัดภูเก็ต ได้รับงบประมาณจากกรมพลศึกษาก่อสร้างอาคารสำนักงานเป็นอาคาร 3 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 42.5 เมตร ค่าก่อสร้าง 7,200,000 บาท ปีงบประมาณ 2538 – 2540

     หลังจากที่ได้มีประกาศ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่5) พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เล่ม 119 ตอนที่ 99 ก เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2545 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2545 ในพระราชบัญญัติที่มีทั้งการถ่ายโอนภารกิจและโอนข้าราชการลูกจ้าง ของส่วนราชการที่ถูกยกเลิกไปเป็นหน่วยงานอื่นรวมทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่

     กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา ได้โอนภารกิจจากกรมพลศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มาบางส่วน และจากกรมประชาสัมพันธ์บางส่วนโดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกของรัฐ ในพัฒนานโยบายและ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนเป้าหมายของการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการ ที่จะนำไปสู่การจัดสรร ทรัพยากรของรัฐไปยังภาคเอกชนและท้องถิ่นและประสานความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆได้ดีขึ้น โดยในภูมิภาคมีส่วนราชการที่อยู่ในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่
  1. สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
  ตั้งอยู่ที่ 71 หมู 5 ถนน วิชิตสงคราม สนามกีฬาสุระกุล อำเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000 โทร 0-7621-7054 โทรสาร 0-7622-1765
  ผู้บริหาร นายพรหมโชติ ไตรเวช
  2. สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้เขต 4 จังหวัดภูเก็ต
  ตั้งอยู่ที่ 191 ถนนถลาง อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต โทร 076-212213 , 076-211036 
  ผู้บริหาร
  3. ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต
  ตั้งอยู่ที่ ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
  โทร 0-7625-0110
  ผู้บริหาร
  4. สำนักงานตำรวจท่องเที่ยวภาคใต้เขต 4 จังหวัดภูเก็ต
  ตั้งอยู่ที่ 100- 31/32 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ถ.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
  โทร 0-7625-4693
  ผู้บริหาร
  5. สำนักงานทะเบียนธุรกิจและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคใต้ เขต 2
  ที่อยู่ 0 76-522299, 076 -522300
  ผู้บริหาร หัวหน้าสำนักงาน
  สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต 71 หมู่ 5 ถ. วิชิตสงคราม สนามกีฬาสุระกุล อ.เมือง จ. ภูเก็ต 83000 โทร 0-7622-1765