ข่าวสารวันนี้ : สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย   "ขอเชิญร่วมกิจกรรม  โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคจังหวัดหนองคาย"
 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
 
 
   ประวัติเมืองหนองคาย
   สภาพภูมิประเทศ
   เมืองน่าอยู่อันดับ 7 ของโลก
   บุคลากร
   วิสัยทัศน์และพันธกิจ
   บทบาทหน้าที่
   โครงสร้าง
   ข้อมูลการท่องเที่ยว
   ข่าว-ประชาสัมพันธ์
   ภาพกิจกรรม
   ติดต่อสำนักงาน
 
   กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
   สำนักงานปลัดกระทรวง
   หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
   สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
 
 
 
 
 
 
    ข้อสั่งการ

more >>  
เชิญผู้ประกอบการท่องเที่ยวประเภทต่างๆ...
สมัครเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย...
 
more >>  
การอบรมชุมชนท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์ และเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
19 - 21 พ.ค.52 ณ บ้านวังน้ำมอก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย...
อ่านต่อ
การอบรมชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย CBT
19 - 24 มิ.ย.52 ณ จ.หนองคายและ จ.นครราชสีมา โดยสำนักงานการท่องเที่...
อ่านต่อ
 
more >>  
แม่น้ำโขงไตรกีฬาและทวิกีฬาชิงแชมป์นานาชาติ 2552
3 เมษายน 2552
27-27 มีนาคม 2552 ณ จังหวัดหนองคาย...
อ่านต่อ
โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อสุขภาพ ระยะที่ 2
10 เมษายน 2552
8 เม.ย. 52 ณ หอประชุมอำเภอเมืองหนองคาย...
อ่านต่อ
การเข้าค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดจังหวัดหนองคาย ประจำปี 2552
8-10 มิ.ย. 52 ณ ห้องประชุมลำโขง สพท.นค.1 จัดโดยสำนักงานการท่องเที่...
อ่านต่อ
 

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย NongKhai Provincial Office of Tourism and Sports
สนามกีฬากลางจังหวัด  บริเวณศูนย์ราชการ โทรศัพท์ 0 4242 0745, โทรสาร 0 4242 0745,0 4242 3307
E-mail:nongkhai@mots.go.th