ข่าวสารวันนี้ : ท่องเที่ยวละมัย เล่นกีฬาสุขใจ ไปกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  042516337 
 
    
ค้ันหาโดยละเอียด
 
Username : 
Password : 
Forgot Password
 

    * โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล pm คัพ ประจำปี 2557
   โปรแกรมการแข่งขันฟุบอลpm cup


    เมนูหลัก

 
 
   สถานที่ท่องเที่ยว
 
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 

    สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัด

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  


 
 
 
   ตัวอย่างระเบียบการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ

    เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
   สุขภาพ   ศิลปะการป้องกันตนเอง

 
    เว็บเกี่ยวกับกีฬา
   ข่าวสารวงการกีฬา
   วิเคราะห์กีฬา
   ผลฟุตบอลทั่วโลก
 
วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 0
เดือนนี้ 1
เดือนที่แล้ว 0
ทั้งหมด 25,357
นครพนมเมือง น่าอยู่....
จำนวนผู้อ่าน : 853 16 กันยายน 2551


จังหวัดนครพนม เปิดโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ เพื่อขับเคลื่อนโครงการฯให้บรรลุตามเจตนารมณ์ระเบียบวาระแห่งจังหวัดนครพนม นายบุญสนอง บุญมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอในวันที่1กรกฎาคม2551เวลา09.00น.ณ ห้องเสาร์ทองโรงแรมนครพนมริเวอร์วิว จ.นครพนม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและมอบหมายภารกิจแก่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ ซึ่งจะมีพิธีลงนามป้ายเชิญชวนการดำเนินโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ เป็นระเบียบวาระแห่ง จ.นครพนม โดยอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด การบรรยายแนวทางการขับเคลื่อนชุมชน ตามระเบียบวาระแห่งชุมชน โดยอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน การบรรยายแนวทางการดำเนินโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม และการอภิปรายขององค์กรภาคี ต่อการขับเคลื่อนโครงการนครพนมเมืองน่าอยู่ ซึ่งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน750คนจังหวัดนครพนม ได้มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.นครพนม เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานโครงการ นครพนมเมืองน่าอยู่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551 และเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนสร้างกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาและยกระดับแผนชุมชนในจังหวัดนครพนม และสร้างกระแสการดำรงชีวิตของประชาชนให้เป็นไปตามหลักคติพจน์ 9 ประการของจังหวัดนครพนม  
 
  สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม สนามกีฬากลางจังหวัด นพ 48000 โทร 042-516-337 nakhonphanom@mots.go.th พัฒนาข้อมูล โดย tay_off@hotmail.com