font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ facebook twitter ค้นหา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
designlift

หน้าหลัก >> ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ประกาศราคากลางและการคำนวณราคากลาง

หมวดย่อย
  โฟลเดอร์หมวดย่อยงานก่อสร้าง งานก่อสร้าง
  โฟลเดอร์หมวดย่อยการจ้างควบคุมงาน การจ้างควบคุมงาน
  โฟลเดอร์หมวดย่อยการจ้างออกแบบ การจ้างออกแบบ
  โฟลเดอร์หมวดย่อยการจ้างที่ปรึกษา การจ้างที่ปรึกษา
  โฟลเดอร์หมวดย่อยการจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย การจ้างงานวิจัยหรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย
  โฟลเดอร์หมวดย่อยการจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
  โฟลเดอร์หมวดย่อยการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
ขึ้นส่วนบนของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail: webmaster@mots.go.th