font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ facebook twitter ค้นหา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
designlift

หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
icon article ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น) icon logo
icon article เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
icon article หลักเกณฑ์การรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
icon article รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
icon article เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง
icon article กระทรวง DE เตือนภัย มัลแวร์เรียกค่าไถ่ WannaCry ระบาดผ่านช่องโหว่ของวินโดว์
icon article รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา
icon article ขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจด้านข้อมูลข่าวสารภาครัฐฯ เข้าร่วมโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
icon article รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่นิติกร 2 ตำแหน่ง
icon article ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ผู้อำนวยการต้น)
icon article บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
icon article ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
icon article ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ
icon article รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
icon article ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารต้น
icon article รับสมัครเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (งานพัฒนาบุคลากร) 2 ตำแหน่ง
icon article รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน
icon article ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารต้น
icon article แบบสำรวจข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการขอปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด เป็นอำนวยการระดับสูง
icon article ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ

หน้า : [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป


ขึ้นส่วนบนของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail: webmaster@mots.go.th