font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ facebook twitter ค้นหา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
designlift

หน้าหลัก >> ข่าวหน่วยงาน

ข่าวหน่วยงาน
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แถลงข่าวจัดการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งที่4 (GOLDEN TRIANGLE)
แถลงข่าวจัดการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งที่4 (GOLDEN TRIANGLE)
"ปลัดฯท่องเที่ยวปลื้ม ทัวร์จีนคุณภาพมาแล้ว แถมใจบุญซับน้ำตาชาวใต้"
"ปลัดฯท่องเที่ยวปลื้ม ทัวร์จีนคุณภาพมาแล้ว แถมใจบุญซับน้ำตาชาวใต้"
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
อบรม “Adobe Photoshop”
อบรม “Adobe Photoshop”
อบรม “InfoGraphics แบบมืออาชีพ”
อบรม “InfoGraphics แบบมืออาชีพ”
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อบรม Tips & Tricks Excel and Word
อบรม Tips & Tricks Excel and Word
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ ๔๕ ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งท
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ ๔๕ ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ (37th ASEAN Tourism Forum 2017: ATF 2017) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
การบรรยายเรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต : กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน"
การบรรยายเรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต : กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน"
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ “การจัดทำแนวทางในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย”
โครงการ “การจัดทำแนวทางในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย”
โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว
โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
วันที่ 24 กันยายน 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ระหว่างทีเส็บ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค...
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด จัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีให้หมู่คณะ...
แถลงข่าว Thailand international Sport Expo 2014
แถลงข่าว Thailand international Sport Expo 2014
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด...
ร่วมเปิดกิจกรรมเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย
ร่วมเปิดกิจกรรมเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 ดร.สุวัตร สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้เข้าร่วมงานเปิดกิจกรรมเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)...
ประกาศผลการประกวดโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2"
ประกาศผลการประกวดโครงการ "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2"
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม 2557 ดร.เสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดกิจกรรม "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ สัมผัสภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2”...
โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3
โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวโครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว ครั้งที่ 3 Tourist Assistance Center (TAC) ณ โรงแรม เอเทรียม กรุงเทพฯ...
นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจราชการภาคเหนือ 17 จังหวั
นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจราชการภาคเหนือ 17 จังหวัด 57 หน่วยงาน

หน้า : [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป


ขึ้นส่วนบนของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail: webmaster@mots.go.th