font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ facebook twitter ค้นหา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
designlift

หน้าหลัก >> ข่าวหน่วยงาน

ข่าวหน่วยงาน
การประชุมหารือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสป.กก.
การจัดฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์  ส่วนกลาง รุ่นที่ 3
การจัดฝึกอบรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนกลาง รุ่นที่ 3
โครงการสืบสานปณิธานสุจริต
โครงการสืบสานปณิธานสุจริต
กิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้
กิจกรรมศึกษาดูงานและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนการจัดการความรู้
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
แถลงข่าวจัดการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งที่4 (GOLDEN TRIANGLE)
แถลงข่าวจัดการแข่งขันไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ ครั้งที่4 (GOLDEN TRIANGLE)
"ปลัดฯท่องเที่ยวปลื้ม ทัวร์จีนคุณภาพมาแล้ว แถมใจบุญซับน้ำตาชาวใต้"
"ปลัดฯท่องเที่ยวปลื้ม ทัวร์จีนคุณภาพมาแล้ว แถมใจบุญซับน้ำตาชาวใต้"
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2560-2564)
อบรม “Adobe Photoshop”
อบรม “Adobe Photoshop”
อบรม “InfoGraphics แบบมืออาชีพ”
อบรม “InfoGraphics แบบมืออาชีพ”
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่
การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
อบรม Tips & Tricks Excel and Word
อบรม Tips & Tricks Excel and Word
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ ๔๕ ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งท
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการท่องเที่ยวอาเซียนครั้งที่ ๔๕ ในการประชุมการท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ ๓๗ (37th ASEAN Tourism Forum 2017: ATF 2017) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
การบรรยายเรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต : กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน"
การบรรยายเรื่อง "การป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต : กรณีผลประโยชน์ทับซ้อน"
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
โครงการ “การจัดทำแนวทางในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย”
โครงการ “การจัดทำแนวทางในการปฏิรูปการกีฬาของประเทศไทย”
โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว
โครงการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
วันที่ 24 กันยายน 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว ระหว่างทีเส็บ กับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผู้บริหารทั้ง 2 หน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค...
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด จัดการแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สร้างความสามัคคีให้หมู่คณะ...
แถลงข่าว Thailand international Sport Expo 2014
แถลงข่าว Thailand international Sport Expo 2014
เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2557 นายขจร วีระใจ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ นายพงษ์ศักดิ์ ผลอนันต์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด...

หน้า : [1]2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป


ขึ้นส่วนบนของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail: webmaster@mots.go.th