font size ตัวอักษรขนาดเล็ก ตัวอักษรขนาดปกติ ตัวอักษรขนาดใหญ่ facebook twitter ค้นหา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
designlift     รวมเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ภาคเหนือ
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบูรณ์
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยา icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิจิตร icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตาก icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุทัยธานี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชร
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
ภาคกลาง
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยนาท icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดจันทบุรี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสิงห์บุรี
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฉะเชิงเทรา icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปราจีนบุรี
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระแก้ว
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาฬสินธุ์ icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่น icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชัยภูมิ icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครพนม icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสกลนคร
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุรินทร์
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองคาย
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดหนองบัวลำภู
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคาม icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอำนาจเจริญ
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมุกดาหาร icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยโสธร icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
ภาคใต้
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพร icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลา
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูล
icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา icon article สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี


ขึ้นส่วนบนของเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail: webmaster@mots.go.th