ค้นหาจากในเว็บ ค้นหาจาก Google

 

หน้าหลัก ติดต่อเรา e-mail แผนผังเว็บไซต์
 
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 2 คน
Number of Lastmonth 370 คน
Total 7,911 คน
ประเด็นร้อน
สรุปรายงานผลจากการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ภาพรวม 76 จังหวัด) (31/03/2557)
รายงานผลการตรวจติดตามภาพรวม เพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายด้านการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบที่ 2 (30/10/2556)
รายงานผลการตรวจติดตามภาพรวมรายโครงการ - โครงการการป้องกันปัญหายาเสพติดผ่านกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายสำคัญด้านปัญหายาเสพติด ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รอบที่ 2 (30/10/2556)
  ประมวลภาพการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดอ่างทอง (11/09/2556)
อ่านทั้งหมด     

กองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
ที่อยู่ : อาคารสถาบันการพลศึกษา (เดิม) เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2219-3720 E-mail: doi
@mots.go.th