ค้นหาจากในเว็บ ค้นหาจาก Google

 

หน้าหลัก ติดต่อเรา e-mail แผนผังเว็บไซต์
 
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 1 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 585 คน
Total 8,035 คน
ประเด็นร้อน
  ประมวลภาพการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดชลบุรี และสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2557 (18/06/2557)
  ประมวลภาพการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดนครราชสีมา และชัยภูมิ เมื่อวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2557 (12/05/2557)
  นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจราชการภาคเหนือ 17 จังหวัด 57 หน่วยงาน (31/03/2557)
  นายพัฒนาชาติ กฤดิบวร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 62 หน่วยงาน (31/03/2557)
อ่านทั้งหมด     

กองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
ที่อยู่ : อาคารสถาบันการพลศึกษา (เดิม) เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2219-3720 E-mail: doi
@mots.go.th