ค้นหาจากในเว็บ ค้นหาจาก Google

 

หน้าหลัก ติดต่อเรา e-mail แผนผังเว็บไซต์
 
 เข้าสู่ระบบ
Number of Today 0 คน
Number of Yesterday 0 คน
Number of Lastmonth 531 คน
Total 8,148 คน
ประชาสัมพันธ์ผลจากการตรวจราชการ
  นายภาษิต พุ่มชูศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจราชการภาคกลาง 25 จังหวัด 85 หน่วยงาน (23/03/2558)
  ประมวลภาพการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ณ จังหวัดลำปาง และแพร่ เมื่อวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2557 (21/08/2557)
  ประมวลภาพการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่ภาคกลาง ณ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 8 - 10 กรกฎาคม 2557 (18/08/2557)
  ประมวลภาพการตรวจติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ จังหวัดอุดรธานี กาฬสินธุ์ และสกลนคร เมื่อวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2557 (28/07/2557)
อ่านทั้งหมด     

กองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2555
ที่อยู่ : อาคารสถาบันการพลศึกษา (เดิม) เลขที่ 154 สนามกีฬาแห่งชาติ ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร./โทรสาร 0-2219-3720 E-mail: doi
@mots.go.th