สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (05/05/2560)
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (29/03/2560)
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (13/10/2559)
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (30/05/2559)
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอนแก่น มหาสารคาม อำนาจเจริญ พิจิตร กำแพงเพชร และอุท้ยธานี) (22/09/2558)
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (จังหวัดอ่างทอง สิงห์บุรี และชัยนาท) (17/09/2558)
อ่านทั้งหมด     

 ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. : 0-2219-3720 โทรสาร : 0-2219-3726 E-mail: doi@mots.go.th, doimots@hotmail.com