สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด ภาคใต้ 14 จังหวัด) (18/05/2558)
สรุปรายงานผลการตรวจราชการ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (กลุ่มจังหวัดภาคกลาง 25 จังหวัด) (30/04/2558)
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ของผู้ตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนประเด็นนโยบายการดำเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน ปี 2558 (31/03/2558)
นายภาษิต พุ่มชูศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (31/03/2558)
นายภาษิต พุ่มชูศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจราชการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด 64 หน่วยงาน (31/03/2558)
นายภาษิต พุ่มชูศรี หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายชาญวิทย์ ผลชีวิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ออกตรวจราชการภาคเหนือ 17 จังหวัด 59 หน่วยงาน (31/03/2558)
อ่านทั้งหมด     

 ปฏิทินกิจกรรม

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
กองตรวจราชการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. : 0-2219-3720 โทรสาร : 0-2219-3726 E-mail: doi@mots.go.th, doimots@hotmail.com