ค้นหา  
    1     2     3  
 หน่วยงานในสังกัด
 หน่วยงานกระทรวง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ลิงค์ข้อมูล
 ลิงค์หน่วยงานอื่น
 เข้าสู่ระบบ
 เข้าสู่ระบบ
สำนักงานปลัด >> ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
ท่องเที่ยวและกีฬาภาคเหนือ_2


 

            
นายสมพงษ์  เฟื่องระย้า

ทกจ.ลำปาง

 
                                              
            
                      
  
นางจุไรรัตน์  พราวพราย

ทกจ.แม่ฮ่องสอน

                                                
 
 
 
 

นายขจรเกียรติ  แพงศรี

ทกจ.พิจืตร

 
 
 
 
 
 
นายเฉียบ  เตล็ดทอง
ทกจ.เพชรบูรณ์

 

 
 
นายเสวต  มั่นต่าย
ทกจ.นครสวรรค์
 
 
 
 
 
 
นายธนศร  ดอกเดื่อ

รก. ทกจ.อุทัยธานี

 
 
นายจารึก  ปิ่นประภา
ทกจ.สุโขทัย
 

 

 
 
 
นายปิยะ   เคนขยัน

ทกจ.ตาก

 
 
นายสุฤกษ์  ศิลปะอนันต์
ทกจ.กำแพงเพชร
 
 
 
 
 
 
นาย ชาติชาย มีเกิดมูล

ทกจ.อุตรดิตถ์

 
 
 
                               หน้า 1  2

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail:
webmaster@mots.go.th