ค้นหา  
    1     2     3  
 หน่วยงานในสังกัด
 หน่วยงานกระทรวง
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ลิงค์ข้อมูล
 ลิงค์หน่วยงานอื่น
 เข้าสู่ระบบ
 เข้าสู่ระบบ
สำนักงานปลัด >> เรื่องน่ารู้ >> ท่องเที่ยว
รายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2554

วันที่ 17 ม.ค. 2554
 

รายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลปีใหม่

          คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลรายงานสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สรุปได้ดังนี้

          1.  สถานการณ์ภาพรวม
          อุทยานแห่งชาติยอดนิยม เช่น เขาใหญ่ ดอนอินทนนท์ ฯลฯ มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก บ้านพักและลานกางเต็นท์หมดทุกหลัง จำนวนนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่อยู่ในความสามารถของการรองรับของพื้นที่ เมื่อสิ้นสุดเทศกาลปีใหม่นักท่องเที่ยวทั้งหมดได้ เดินทางกลับภูมิลำนาอย่างปลอดภัย สำหรับสถิตินักท่องเที่ยว สามารถนำเสนอได้บางแห่ง ดังต่อไปนี้ อุทยานแห่งชาติแก่งกะจาน จำนวน 7,546 คน อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 42,066 คน อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จำนวน 6,646 คน อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จำนวน 6,684 คน อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จำนวน 442 คน
          2.  การรักษาความปลอดภัย มีการจัดตั้งหน่วยกู้ภัยอุทยาน (Park Rescue) ในทุกอุทยานแห่งชาติ เหตุการณ์ภาพรวมปกติ แต่มีเพียง 2 อุทยานแห่งชาติ ที่มีนักท่องเที่ยวเสียชีวิตจากการเล่นน้ำตก จำนวน 2 ราย คือ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ราย และอุทยานแห่งชาติผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 ราย ซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติได้ให้การช่วยเหลือนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลในพื้นที่ แต่ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตได้ทัน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้กำชับให้อุทยานแห่งชาติทุกแห่งมีมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นมากขึ้นแล้ว
          3. การห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติ
               3.1 สถานีโทรทัศน์ ช่อง 3 รายการเรื่องเล่า เสาร์ - อาทิตย์ ประจำวันที่ 1 มกราคม 2554 ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับการห้ามนำเบียร์ - เหล้า เข้าอุทยานแห่งชาติ พบว่ามีคนเห็นด้วยกับการห้ามนำเบียร์ - เหล้าเข้าอุทยานแห่งชาติ ร้อยละ 82.61
               3.2 ทุกอุทยานแห่งชาติ สามารถประชาสัมพันธ์และควบคุมการห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกประเภทในอุทยานแห่งชาติได้ดีในทุกอุทยานแห่งชาติ แต่มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มยังไม่ทราบข้อมูลมาก่อน จึงได้ฝากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บริเวณด่านตรวจ ฯ ในหลายอุทยานแห่งชาติ เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จำนวน 10 ราย อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า - หมู่เกาะเสม็ด จำนวน 17 ราย อุทยานแห่งชาติเอราวัณ จำนวน 20 ราย และอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จำนวน 12 ราย
               3.3 มีเหตุการณ์สำคัญเกี่ยวกับการดื่มแอลกอฮอล์ คือ ที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณด่านตรวจ กม. 23 ถนนธนะรัชต์ เวลา 22.00 น. มีนักท่องเที่ยวชาย จำนวน 1 ราย ที่ดื่มสุราจากสถานที่ภายนอกเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และพยายามจะขับรถตู้โดยสารผ่านด่านตรวจฯ เพื่อที่จะเข้าไปรบกวนนักท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงได้ควบคุมตัวผู้กระทำผิดส่งสถานีจำนวนหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาเมาสุราขับรถยนต์
          4. การให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
               4.1 อุทยานแห่งชาติทุกแห่ง มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทยานแห่งชาติยอดนิยมที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก เช่น อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่มีการบรรยายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยว ด้วยการฉาย วิดีทัศน์ บริเวณศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเพื่อปลูกจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การให้ความรู้เหล่านี้เป็นบทบาทหนึ่งของอุทยานแห่งชาติที่จะช่วยสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
               4.2  โครงการอาสาสมัครอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีโครงการอาสาสมัครช่วยเหลืองานอุทยานแห่งชาติ โดยมีอาสาสมัครจากหลายองค์กรมาร่วมงาน ได้แก่ สมาคมอุทยานแห่งชาติ กลุ่มเยาวชนต้นกล้า กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ กลุ่มใบไม้ ชมรมคนรักษ์สัตว์ป่า กลุ่มเยาวชน จากจังหวัดปราจีนบุรี ฯลฯ อามาสมัครเหล่านี้ได้มาสนับสนุนและช่วยเหลือการรณรงค์ ห้ามมิให้นำเข้าไปหรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่ขับรถเร็ว ไม่ทิ้งขยะ และไม่ให้อาหารสัตว์ป่า โดยเริ่มต้นดำเนินการที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และจะขยายผลไปอุทยานแห่งชาติที่สำคัญในอนาคต
 

ที่มา:  การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔

 

 

สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ที่อยู่ : เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail:
webmaster@mots.go.th