ค้นหา :


หน้าหลัก >> การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552-2555) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

หน้า : [1]

สำนักพัฒนาระบบบริหาร กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2558
4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทร. 0-2219-3732-33 โทรสาร 0-2219-3732
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์